MBO71 gaat verder met SPARK

Het afgelopen jaar heeft MBO71 in SPARK MVO een belangrijke partner gehad. SPARK MVO richt zich op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Denk onder andere aan het plaatsen van mensen op werkervaringsplekken bij bedrijven. We realiseerden ons dat het bundelen van onze krachten zorgde voor een efficiënte aanpak; we hebben immers veel dezelfde contacten, zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de maatschappelijke partijen.

MBO71 richt zich op Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, denk hierbij aan samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk, kennis delen en middelen delen of doneren. Door de bundeling van onze krachten konden we partijen benaderen voor zowel MVO als voor MBO.

Ondertussen kwamen we ook Eureka tegen, een nieuw initiatief om Sociaal Verantwoord Ondernemen te stimuleren. Ook Eureka focust zich op dezelfde partijen als MBO71 en SPARK MVO. Daarom hebben deze drie partijen besloten om samen verder te gaan onder de naam SPARK en zo alle bedrijven/ondernemers en maatschappelijke organisaties (verenigingen, burger initiatieven, stichtingen) in gezamenlijkheid te benaderen rondom maatschappelijk bewust ondernemen.

Wat brengt MBO71

verbinding, inspiratie en bemiddeling

Wij stimuleren het bedrijfsleven om actief te zijn als betrokken ondernemer, én ondersteunen daarbij organisaties, verenigingen en initiatieven bij de hulpvraag.

Bemiddelaar met als doel samenwerking
we maken het makkelijker

Wij organiseren diverse activiteiten, waaronder match making & informatiesessies, promotionele acties en workshops. Daarbij belichten wij de uitdagingen en oplossingen.

  • Verbindt het bedrijfsleven aan projecten en activiteiten;
  • Inspireert en biedt een podium aan maatschappelijke initiatieven;
  • Stimuleert samenwerking door bemiddelings- & adviesgesprekken;
    Begeleidt organisaties in het samenwerken met het bedrijfsleven;
  • Adviseert bedrijven over de eigen mogelijkheden voor MBO.
  • Match vraag en aanbod op het Beursplein
  • Begeleidt organisaties in het samenwerken met het bedrijfsleven