[vrienden] Fonds 1818 maakt coronahulp mogelijk

[vrienden] allen ga je sneller. samen kom je verder. Fonds 1818 biedt ondersteuning. Coronahulp vraagt snelle actie in roerige tijdOrganisaties én groepjes bewoners in onze regio kunnen via een snelle procedure een aanvraag indienen voor coronahulp-projecten. We steunen zowel projecten voor noodhulp als maatschappelijke initiatieven die samenleven op anderhalve meter afstand mogelijk maken.
Draag jíj bij aan een betere samenleving? Fonds 1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij. Een maatschappij waarin we de handen uit de mouwen steken en we oog hebben voor de ander en het groen om ons heen.
https://www.fonds1818.nl/aanvragen/coronahulp-snelle-actie-roerige-tijd

Wat brengt MBO71

verbinding, inspiratie en bemiddeling

Wij stimuleren het bedrijfsleven om actief te zijn als betrokken ondernemer, én ondersteunen daarbij organisaties, verenigingen en initiatieven bij de hulpvraag.

Bemiddelaar met als doel samenwerking
we maken het makkelijker

Wij organiseren diverse activiteiten, waaronder match making & informatiesessies, promotionele acties en workshops. Daarbij belichten wij de uitdagingen en oplossingen.

  • Verbindt het bedrijfsleven aan projecten en activiteiten;
  • Inspireert en biedt een podium aan maatschappelijke initiatieven;
  • Stimuleert samenwerking door bemiddelings- & adviesgesprekken;
    Begeleidt organisaties in het samenwerken met het bedrijfsleven;
  • Adviseert bedrijven over de eigen mogelijkheden voor MBO.
  • Match vraag en aanbod op het Beursplein
  • Begeleidt organisaties in het samenwerken met het bedrijfsleven