Vrienden van het Singelpark

Werken aan een gezamenlijk doel

Ik vind MBO in de regio belangrijk omdat het bedrijven en inwoners bij elkaar brengt. Partijen ontmoeten elkaar in een  andere dan de gebruikelijke rol (klant-leverancier; veroorzaker van parkeer/geluid/stankoverlast – buurtbewoner) en werken aan een gezamenlijk doel.

In het geval van het Singelpark werken we samen aan een betere leef- en werkomgeving. Het resultaat is wederzijdse waardering en contacten die tot nieuwe plannen kunnen leiden. (1+1=3)

Vrienden van het Singelpark & Partners

Er wordt samen gewerkt met diverse partners die de activiteiten mede mogelijk maken. Bekijke ze hier

In het Singelpark komt alles samen

Ik ben bij de Vrienden van het Singelpark betrokken en heb vanuit die werkzaamheden o.a. contact met de daklozenopvang die aan het Energiepark is gehuisvest. Bewoners en medewerkers van De Binnenvest werken in het kader van dagbesteding wekelijks mee aan het onderhoud van dat deel van het park. Daarnaast leveren bedrijven en organisaties in de vorm van een bedrijfsuitje op incidentele basis een bijdrage aan het onderhoud van verschillende parkdelen. Ook leerlingen van het DaVincicollege hebben een aantal malen op diverse locaties meegewerkt.  

Maatschappelijk betrokken studenten

Studentenorganisaties doen in het kader van kennismakingsprogramma’s het een en ander aan maatschappelijke activiteiten. Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken of dat uitgebouwd zou kunnen worden. Misschien kan het aan het curriculum gekoppeld worden waardoor het studiepunten oplevert?

Wat brengt MBO71

verbinding, inspiratie en bemiddeling

Wij stimuleren het bedrijfsleven om actief te zijn als betrokken ondernemer, én ondersteunen daarbij organisaties, verenigingen en initiatieven bij de hulpvraag.

Bemiddelaar met als doel samenwerking
we maken het makkelijker

Wij organiseren diverse activiteiten, waaronder match making & informatiesessies, promotionele acties en workshops. Daarbij belichten wij de uitdagingen en oplossingen.

 • Verbindt het bedrijfsleven aan projecten en activiteiten;
 • Inspireert en biedt een podium aan maatschappelijke initiatieven;
 • Stimuleert samenwerking door bemiddelings- & adviesgesprekken;
  Begeleidt organisaties in het samenwerken met het bedrijfsleven;
 • Adviseert bedrijven over de eigen mogelijkheden voor MBO.
 • Match vraag en aanbod op het Beursplein
 • Begeleidt organisaties in het samenwerken met het bedrijfsleven
 • © Copyright 2020
 • MBO71 |
 • Home | 
 • Communicatie : Legit