Rode Kruis

Organisatiegegevens

Leiden

070-4455761  Website

Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons betekenen deze grondbeginselen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste moeten worden geholpen en dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening hierbij niet ter zake doet.


Doet een ramp of conflict zich voor, dan helpen we direct. Met miljoenen vrijwilligers wereldwijd is het Rode Kruis altijd ter plaatse. We starten levensreddende activiteiten en bieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen. Doel: zoveel mogelijk levens redden.

Hulp in Nederland 

In Nederland werken maar liefst 35.000 vrijwilligers. Zij werken in hun eigen woonplaats of regio voor 270 plaatselijke afdelingen in Nederland en voor de zes afdelingen in het Caribisch gebied. Via de afdelingen biedt het Rode Kruis in het hele land hulp aan. Door de manier waarop we georganiseerd zijn, hebben we goed zicht op lokale hulpbehoeften waardoor we snel kunnen handelen. We helpen direct.

Hulp wereldwijd

Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons betekenen deze grondbeginselen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste moeten worden geholpen en dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening hierbij niet ter zake doet.

Kenmerken

  • Zorg en hulpverlening
  • Vanuit huis
  • Andere regionale gemeente
  • Niet voor een specifieke doelgroep
  • © Copyright 2020
  • MBO71 |
  • Home | 
  • Communicatie : Legit