Stichting Present biedt ondersteuning met groepen vrijwilligers

Organisatiegegevens

Present Leiden

Willma Nijborg

Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas wordt je vaak beperkt door tijd en budget. Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. Present biedt die vrijwillige hulp aan.

Vrijwilligers als welkome aanvulling

Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals:

  • Opknappen van verwilderde tuinen
  • Helpen bij verhuizingen
  • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
  • Schoonmaken en opruimen
  • Schilderen van een verwaarloosde woning
  • Koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang

Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de projecten van grote waarde kunnen zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets, hun werk geeft hen wel een zetje in de goede richting.

Over de organisatie

Makelaar tussen een groep vrijwilligers en een hulpvraag in Leiden. Een praktische vraag waar extra handen bij nodig zijn of een sociale activiteit. Present begeleidt het hele project, in samenwerking met een zorgverlenende instantie.

Stichting Present Leiden is ‘vrijwilligers-makelaar’, de brug tussen de vrijwilliger en de hulpontvanger. Wij organiseren projecten voor groepen vrijwilligers die zich graag met hun tijd in willen zetten voor een ander, met name \\\\\\\'achter de voordeur\\\\\\\', dus bij een particulier thuis die zelf onvoldoende geld, gezondheid en netwerk heeft om een klus te klaren. Present werkt nadrukkelijk aanbodgericht. Het aanbod van de groep is het vertrekpunt. Present wil ervoor zorgen dat vrijwilligers hulp bieden die afgebakend en effectief is. Wat heeft de groep te bieden, op welke datum en hoe veel tijd is ze beschikbaar. Met dit aanbod ‘in de hand’ wordt gekeken wie de hulp kan ontvangen.

Je kan denken aan helpen bij een verhuizing, opknappen van een tuin, schilderen van een kinderkamer, etc. Ook een sociale activiteit zoals een wandeling met ouderen, een high tea of een feestmiddag samen met gehandicapte mensen behoort tot de mogelijkheden.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

  • © Copyright 2020
  • MBO71 |
  • Home | 
  • Communicatie : Legit