Stichting Present zoekt Krattenvullers/locaties voor de Voedselbank!

Organisatiegegevens

Present Leiden

Willma Nijborg

Het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de Voedselbank groeit. Veel reguliere inzamelpunten (zoals kerken en sportclubs) zijn nu fysiek gesloten en zodoende kwam Stichting Present in overleg met de Voedselbank op het idee om op een andere manier producten in te zamelen voor de Voedselbank, namelijk door Krattenvullers: adressen die als Inzamelpunt dienen voor de straat/buurt. 
 
Hoe werkt het?
> Zet een krat in je voortuin
> Stuur een berichtje in je buurtapp of doe briefjes door de deur 
> Verzamel zo houdbare producten voor de Voedselbank
> Breng de producten naar de Voedselbank, of laat het ophalen door vrijwilligers van Present.
 
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Present en zet ook een krat in je voortuin:

Over de organisatie

Makelaar tussen een groep vrijwilligers en een hulpvraag in Leiden. Een praktische vraag waar extra handen bij nodig zijn of een sociale activiteit. Present begeleidt het hele project, in samenwerking met een zorgverlenende instantie.

Stichting Present Leiden is ‘vrijwilligers-makelaar’, de brug tussen de vrijwilliger en de hulpontvanger. Wij organiseren projecten voor groepen vrijwilligers die zich graag met hun tijd in willen zetten voor een ander, met name \\\\\\\'achter de voordeur\\\\\\\', dus bij een particulier thuis die zelf onvoldoende geld, gezondheid en netwerk heeft om een klus te klaren. Present werkt nadrukkelijk aanbodgericht. Het aanbod van de groep is het vertrekpunt. Present wil ervoor zorgen dat vrijwilligers hulp bieden die afgebakend en effectief is. Wat heeft de groep te bieden, op welke datum en hoe veel tijd is ze beschikbaar. Met dit aanbod ‘in de hand’ wordt gekeken wie de hulp kan ontvangen.

Je kan denken aan helpen bij een verhuizing, opknappen van een tuin, schilderen van een kinderkamer, etc. Ook een sociale activiteit zoals een wandeling met ouderen, een high tea of een feestmiddag samen met gehandicapte mensen behoort tot de mogelijkheden.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

  • Voedingsmiddelen
  • Coördineren
  • Vanuit huis
  • Voor korte duur (één of meerdere weken)
  • Voor langere tijd (maanden of langer)
  • © Copyright 2020
  • MBO71 |
  • Home | 
  • Communicatie : Legit