50m2 werkruimte gezocht voor Leids Steunloket Migranten

Organisatiegegevens

Het Leids steunloket migranten

Rayan Yunis

Het Leids Steunloket Migranten is een multiculturele, humanitaire en sociale organisatie die antwoord geeft op vragen die leven bij migranten op het gebied van verschillende thema’s. Dit kan gaan om vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie, humanitaire, juridische en sociale kwesties, maar ook ondersteuning bij maatschappelijke en medische problematiek. De stichting richt zich op alle soorten migranten en statushouders, met diverse talen(Arabisch, France, Spaans, Perzisch, Turks en zo). in jaar 2020 hebben we meer dan 110  hulpvragen afgehandeld die tot hele mooie en positieve resultaten hebben geleid. Het grootste deel van migranten worstelt met stapels brieven en loopt tegen administratieve muren aan en zit met eenzaamheid te piekeren. 

Ondanks dat we kortgeleden opgericht zijn, heeft het LSM tot nu toe 100 vrijwilligers die werkzaam zijn in het eetcafé, sociale catering, als tekst correctors, en als sociaal- juridisch medewerker. Met behulp van onze gewaardeerde vrijwilligers zijn wij bezig met het vormgeven van onze communicatie, het bereiken van de doelgroep en praktische aspecten zoals herstarten van het fysieke spreekuur op een veilige wijze en volgens de RIVM-normen. Daarbij is een vaste kantoorruimte van groot belang. Wij zoeken een ruimte van ca. 50 m2 totaal (1 grote ruimte of -bij voorkeur- 2 kleinere). In leiden of omgeving. Ook zijn we vooral  bezig met het in kaart brengen en uitbreiden van ons netwerk en het vinden van partners om mee samen te werken. Daarom zouden we graag in contact met u komen om over de stichting LSM te vertellen en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Over de organisatie

Kom mee handen ineen slaan om een vredige, menselijke view te vinden voor de immigratievraagstukken.

Over ons:

Het Leids steunloket migranten is een multiculturele, humanitaire, sociale organisatie, die antwoord geeft op vragen op het gebied van de vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie, humanitaire praktisch juridische sociale kwesties en maatschappelijke en medische ondersteuning. We richten ons op nieuwkomers, vluchtelingen, gewone migranten (gezinsvormers, arbeidsmigranten, gezinsmigranten of studie migranten) en ongedocumenteerde asielzoekers.

Het Leids steunloket migranten is een non-profit instelling, biedt gratis dienst en heeft speciale aandacht voor Arabisch sprekende statushouders of migranten.

De stichting Leids steunloket migranten werkt op twee terreinen:

 • Aan de ene kant werken we aan dagelijkse juridische, maatschappelijke, humanitaire dienstverlening die meestal van doen heeft met kortstondige, eenmalige contacten en het oplossen van de praktische en zakelijke problemen.
 • Aan de andere kant werken we aan juridische en maatschappelijke hulpverlening vraagstukken die te maken hebben met procesmatige contacten.

We helpen door:

 • Het inwinnen van informatie, het fungeren als adviespunt en spreekuur voor statushouders en migranten. Bijvoorbeeld: Vragen m.b.t de asielprocedure, schuldhulpverlening en de  diversie maatschappelijk vragenstukken.
 • Het organiseren van informatieavonden over bepaalde juridische vraagstukken, Juridische, maatschappelijk begeleiding, voorlichting en het vertalen diensten.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Goede doelen
 • Adviseren
 • Leiden
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Groepen / Teamactiviteiten
 • Structurele ondersteuning > 4 uur p.m.
 • Structurele ondersteuning < 4 uur p.m.
 • Individuele bijdrage
 • Eenmalige bijdrage