Welzijnsorganisatie BuZz Leiden zoekt computers en randapparatuur voor project Digitale Vaardigheden

Organisatiegegevens

BuZz

Norbert Engels tel: 06-83122854

BuZz Leiden gaat de digitale vaardigheden van bewoners in diverse Leidse wijken vergroten. Door goed om te kunnen gaan met computers, wordt de zelfstandigheid van de bewoners vergroot en wordt hun participatie in de samenleving gestimuleerd.

BuZz en haar vrijwilligers leren de bewoners deze digitale vaardigheden aan.

Om dit project te realiseren, is BuZz voor haar diverse locaties op zoek naar:

 Zuid West

1 printer, 3 laptops, 2 tablets en 3 vaste computers (incl. toetsenborden en schermen).

Slaaghwijk

5 laptops (met muizen).

Stevenshof

5 laptops (met muizen), 1 printer/scanner, 2 vaste computers (incl. toetsenborden, schermen en muizen), 2 tablets.

Apparatuur liefst voorzien van Windows 10.

 

 

 

 

 

 

Over de organisatie

OVER BUZZ

 

WIE ZIJN WIJ?

Stichting BuZz is een welzijnsorganisatie. Wij zijn er voor mensen voor wie het door allerlei omstandigheden, zoals schulden, taalachterstand, beperking en sociaal isolement (even) niet lukt om mee te doen.  Wij richten ons met name op het aanleren van vaardigheden en op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. 

Want: Iedereen heeft talent en telt mee!

 

WAAR KOMT ONZE NAAM VANDAAN?

De naam BuZz staat voor het geluid van een zwerm bijen. Het betekent ‘zoemen’ of ‘reuring’. BuZz heeft de ambitie om net als een zwerm bijen in onderlinge afstemming en samenwerking met inwoners en partners resultaten te behalen. Waar wij komen komt er reuring en begint het te zoemen.

 

Voor ons logo hebben we gekozen voor een cel uit de honingraat. De honingraat is ijzersterk: flexibel, oneindig in verbinding uit te breiden en de sterkste natuurlijke netwerkstructuur die er bestaat. De cellen uit de honingraat staan voor de verzameling thema’s (Leefstijl, Eenzaamheid, Participatie, Mantelzorg, Armoede en Inclusie) verbonden met een praktijk van activiteiten die met elkaar samenhangen en interacteren. Deze sterke en open structuur waaraan iedereen bijdraagt is de kracht van ons werk.

 

WAT IS ONZE AMBITIE?

Leiden is een stad van actieve en betrokken inwoners. Mensen voelen zich gewaardeerd, nemen deel aan activiteiten en initiatieven in hun omgeving en leveren naar vermogen een zinvolle bijdrage. BuZz Leiden is het vliegwiel voor participatie en de opstap naar (on) betaald werk. De plek om samen je kennis, vaardigheden en netwerken te versterken.

Iedereen in Leiden kan zich ontwikkelen en doet mee.

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?

Iedereen heeft talent en telt mee!

Wij zien je zoals je bent en leren je graag kennen.

 

WAT IS ONS DOEL?

Ons doel is een leeromgeving te creëren die mensen helpt om de basis op orde te krijgen, hun talenten te ontdekken en zelfredzaam te zijn.

 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

  • Zorg en hulpverlening
  • ICT / Automatisering
  • Activiteiten(begeleiding)
  • Lesgeven
  • Computer/ICT
  • Leiden
  • Voor langere tijd (maanden of langer)