Chauffeurs voor uitstapjes met de Haagwijkbus van hulpbehoevende ouderen

Organisatiegegevens

Haagwijk (Topaz)

labiba achghaf

Je wordt regelmatig gevraagd om te rijden voor een uitstapje.
Je biedt hulp aan ouderen bij het in en uit de busjes te stappen en begeleidt ouderen in een rolstoel. 

Er is altijd een medewerker als begeleider aanwezig. Het uitstapje is meestal een dagdeel.

 

 

Over de organisatie

Een huis waar het gezellig wonen is en waar de vraag van de bewoner voorop staat.

We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Het is een levendig huis volop in beweging Zelfstandigheid van de bewoners staat voorop.

Topaz Haagwijk in Leiden Zuid-west is een gezellig huis met ongeveer 100 bewoners. Bewoners met geheugenptroblematiek en/ of  lichamelijke problemen. In Haagwijk werken ongeveer 55 vrijwilligers. Haagwijk vindt het belangrijk om met vrijwilligers te werken. Het vrijwilligerswerk kan een goede aanvulling zijn op de professionele zorg. Vrijwilligers hebben een andere rol dan de beroepskracht en staan in een andere relatie tot de bewoner, wat heilzaam kan zijn in het contact. Veel dagbestedingsactiviteiten zouden zonder de werkzaamheden van vrijwilligers geen doorgang kunnen vinden.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

  • Welzijn
  • Zorg en hulpverlening
  • Activiteiten(begeleiding)
  • Vervoer
  • Leiden
  • Ouderen
  • Voor langere tijd (maanden of langer)
  • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
  • Mensen met trajectbegeleiding